Mobile Multimedia Processing with Enhanced Quality of Experience

Mobile Multimedia Processing with Enhanced Quality of Experience

Mobile Multimedia Processing with Enhanced Quality of Experience
ARD/165
20160331 - 20170330
2762

Ms Lu WANG
Dr Xiao Hua Wu Ms Yee Wai Yim Dr Cheung Ming Lai Mr Ngai Yat Cheung Mr Chi Chung Leung Ms Yin Yee Chan Mr Chun Chung Lo Mr Sheng Peng Wu Mr Fu Chun Li