Miniaturized Dual-frequency RFID-reader (MDR) with NFC Functions

Miniaturized Dual-frequency RFID-reader (MDR) with NFC Functions

Miniaturized Dual-frequency RFID-reader (MDR) with NFC Functions
ARD/128
20130819 - 20140218
1950

Dr Xunqing Daniel Shi
Mr Steve HE Dr Jun CHEN Mr Peter WAN Dr Yan LIU Dr Mingxiang XIAO Mr Kwong Wa YEUNG Mr Xiangfeng SHAO Mr Eric So Mr Charles FENG Mr Michael REN