Mechanism-based Software for 3D-IC Applications

Mechanism-based Software for 3D-IC Applications

 • Mechanism-based Software for 3D-IC Applications
  ARD/098
  20111220 - 20120619
  1900

  Dr Xunqing Daniel Shi
  Dr Bin XIE Dr Yaofeng SUN Dr Ou DONG Mr Yat Kit TSUI Mr Shu Kin YAU Dr Dan YANG