Machine to Machine (M2M) Communication Technologies for Internet of Things (IoT)

Machine to Machine (M2M) Communication Technologies for Internet of Things (IoT)

Machine to Machine (M2M) Communication Technologies for Internet of Things (IoT)
ARD/142CL
20140615 - 20150314
2719

Dr Justin Che-i Chuang
Dr Eric Kong-Chau TSANG Mr Jui Kuang, Ray HO Mr Calvin Lee Dr Eddy Chiu Dr Jihui, Elaine Zhang Dr Yufei Wang Dr Wang Kit, Wilson Thong Dr Huayu Zhou Dr Xiang Chen Dr Yin, Kevin Yang Mr Jerry Ding Dr Yuxian, Gabrielle Zhang Dr Hong Lei Zhang Ms Mei Fan, Rebecca Choi Ms On Kei, Angel Cheung Mr Chi Chuen Yuen