Feasibility study of deep learning based defect classification (ARD/174CL)

Feasibility study of deep learning based defect classification (ARD/174CL)

Feasibility study of deep learning based defect classification (ARD/174CL)
ARD/174CL
Seed
02 / 06 / 2016 - 31 / 03 / 2017
2,797

Ms Anna Ying LIU

Dr Chen Jung TSAI
Ms Alice Yeung Ming CHOW
Dr Xue Yan TANG
Dr Wilman Wei Wen ZOU
Dr Zhao, Fiona WANG
Mr Chang Li WU
Dr Yong CHI
Mr Chak Wai CHAU
Dr Lian Ping, Wendy XING
Ms Si Qi, Cathy LI
Mr Hoi Fai, Ryan YU
Ms Hui, Tracy HU
Mr Chuan Yun DENG
Mr Jie KOU
Ms Jie, Fiona LU
Mr Wang Fei NG