5G RF Front-end Systems

5G RF Front-end Systems

 • 5G RF Front-end Systems
  ARD/140CL
  20140519 - 20150218
  2800

  Dr Justin Che-i Chuang
  Dr Che-I Justin Chuang Mr Ray Ho Dr Angus Mak Mr Jianbiao Long Mr Lejin Xiong Ms Carol Shum Dr Wen Qin Ms Dongmei Zhang Ms Amy Yeung Dr Xinyi Liu Ms Angel Cheung Mr Yuliang Chai Dr Kong Chau Eric Tsang