5G Radio Access Technologies

5G Radio Access Technologies

5G Radio Access Technologies
ARD/141CL
20140715 - 20150414
2737

Dr Justin Che-i Chuang
Dr Eric Kong-Chau TSANG Mr Jui Kuang, Ray HO Mr Koon Man, Angus Sam Dr Hong Lei Zhang Dr Man Wai Kwan Dr Yin, Kevin Yang Dr Yuxian, Gabrielle Zhang Dr Eddy Chiu Dr Jihui, Elaine Zhang Mr Jerry Ding Dr Jun Xu Dr Xiang Chen Dr Ho Yin, Herbert Chan Mr Mei Fan, Rebecca Choi Ms Siu Tsui, Amy Yeung Dr Wang Kit, Wilson Thong