Versatile Display Processor (VDP)

Versatile Display Processor (VDP)

 • Versatile Display Processor (VDP)
  ART/150CI
  20130422 - 20140706
  4627

  Mr Yiu-kei Li
  Dr Keh Chung WANG Mr King Hung CHIU Dr Luhong Liang Mr Gordon Chung Mr Kenneth Lo Mr Tim Wong Mr Peter Cheng Mr Peng Luo Ms Xuejiao Liu Mr Bingao Qiu
  Hisense (Hong Kong) Co. Ltd. [Sponsor]

  Hisense (Hong Kong) Co. Ltd.