RF Transceiver Architecture for Machine Type
Communications

RF Transceiver Architecture for Machine Type Communications

 • RF Transceiver Architecture for Machine Type Communications
  ARD/150CL
  20150601 - 20160229
  2569

  Mr Bill Weimin Zhang
  Dr Che-I, Justin CHUANG Mr Jui Kuang, Ray HO Dr Gang, Dennis QIAN Mr Wai Po WONG Mr Chiing Chyuan, Calvin LEE Mr Huimin, Henry GUO Dr Shuzuo LOU Dr Shiyuan ZHENG Dr Dan, Rachel WANG Mr Zhiwei WU Mr Jinghong, Perry ZHU Mr Kai Cheung, Tim CHUNG Ms Mei Fan, Rebecc CHOI