PCIe Solid-State Disk Controller SoC

PCIe Solid-State Disk Controller SoC

 • PCIe Solid-State Disk Controller SoC
  ART/198CI
  20150331 - 20160630
  7764

  Mr Yiu-kei Li
  Mr Jacky Wang Mr Xiao Ji Wang Ms Cindy Tang Mr Shuguang Xian Mr Shuihua Hu Mr Banghong Chen Mr Richard Sun Mr Jin Wei Liu Mr Weiqing Gu Mr Fangyao Chen Mr Chi Hong Chan Mr Erik Qiu Ms Carina Huang Mr Paul Liu
  SiliconGo Microelectronics (HK) Co., Ltd. [Sponsor]

  SiliconGo Microelectronics (HK) Co., Ltd.