Open Quant Cloud for Internet Finance

Open Quant Cloud for Internet Finance

 • Open Quant Cloud for Internet Finance
  ARD/161CL
  20150921 - 20160320
  2581

  Dr James Zhibin Lei
  Dr Kang Heng Wu Mr Yu Liu Mr Kwok Fung Tse Mr Jiqi, Jacky Zhang Mr Xiaoyu Zhao Mr Carlos Chiu Dr Yang Liu