New Materials & Process for Next-generation High Density Interconnect Applications (NMP-HDI)

New Materials & Process for Next-generation High Density Interconnect Applications (NMP-HDI)

New Materials & Process for Next-generation High Density Interconnect Applications (NMP-HDI)
ARD/146
20150302 - 20151101
2740

Dr Xunqing Daniel Shi
Dr Enboa WU Dr Yaofeng SUN Dr Bin XIE Ms Kat KWAN Dr Minghui GAO Dr Jiye LUO Dr Hailong WU Mr Shu Kin YAU Dr Sally XU Mr Haifeng FU Ms Karina KO Mr Wai Kin LUK