Emerging System for Efficient and Dynamic Spectrum Utilization

Emerging System for Efficient and Dynamic Spectrum Utilization

 • Emerging System for Efficient and Dynamic Spectrum Utilization
  ARD/167
  20160331 - 20161230
  2785

  Dr Victor Man-Wai, KWAN
  Dr Kong Chau, Eric Tsang Dr Eddy Chiu Mr Calvin Lee Miss Mei Fan, Rebecca Choi Dr Che-I, Justin Chuang Dr Jihui, Elaine Zhang Dr Yin Ping, Irene Cheung Mr Yuliang Chai Miss Jia Jiang Dr Yun Hou Mr Wei Xiong Dr Xiang Chen Miss Yuanyuan, Yvonne Du Mr Jiewei, Jerry Ding Mr Xiangyu, Ricky Liu Dr Yueping, Veronica Wu Dr Yaming Luo Miss Angel Cheung