Collaborative e-Learning for e-Schoolbag Pilot

Collaborative e-Learning for e-Schoolbag Pilot

Collaborative e-Learning for e-Schoolbag Pilot
ART/136CI
20120328 - 20131027
2030

Dr Shen-chang Chao
Dr Edward Lor Mr Andrew Sze Ms Yuk Ching KAM Mr Laifa Fang Mr Qiangqi Zou Mr Sau Chuen Tony Fan Mr Richie W. C. KU Mr Dennis C. K. WONG Mr Wing Hei Au Mrs Vivian Wang
Active Learning Solutions Ltd

Active Learning Solutions Ltd