Clustering based surveillance video summary and object retrieval system

Clustering based surveillance video summary and object retrieval system

Clustering based surveillance video summary and object retrieval system
ART/131CI
20120201 - 20130430
1045

Dr Shen-chang Chao
Ms Xiao Zhou Dr Tai Pang Wu Dr Chun Man, Lawrence Mak Mr Chi Wai Lam Dr Peijie, Jacob Huang Mr Hui Li Ms Jianting, Dorothy He
Hong Kong Jiu Ling technology Co. Ltd [Sponsor]

Hong Kong Jiu Ling technology Co. Ltd