Bamboo: A Big Data Analytics Platform

Bamboo: A Big Data Analytics Platform

Bamboo: A Big Data Analytics Platform
ART/169CI
20131112 - 20160511:
6550

Dr Shek Duncan Wong
Dr Lei Zhu Mr Yong Pei Liang Dr Tao Yu Ms Li, Lily Liu Ms guolin niu Mr junyang chen Ms Shui Chi Wong Mr Remi Nicolas Ladislas Marek Mr Chung Hong Chu Mr shaoquan zhang Dr zichun chen Mr You Ding
Hewlett-Packard HK SAR Limited [Sponsor]

Hewlett-Packard HK SAR Limited