4G & Beyond Network Virtualization Architecture (4GNV)

4G & Beyond Network Virtualization Architecture (4GNV)

4G & Beyond Network Virtualization Architecture (4GNV)
ARD/145
20141006 - 20150705
2741

Mr Jiadong Ou
Mr Alex Ka-Ho MUI Dr Che-I Justin Chuang Mr Jui Kuang, Ray HO Ms Mei Fan, Rebecca CHOI Mr Koon Man, Angus SAM Dr Xin Yi LIU Mr Calvin Lee Mr Xiao-Dong Wang Mr Jesse Yi Ai Dr Ying Dong Mr James Shijun Fan Mr Ted Yao-Cheng Liang Mr Allen Jian-Chao Lu Dr Yolanda Yau Yau Tsang Mr Shi Le Ou Mr Lin Xu Mr Ansel Shao Hua Zhang Mr Wai Lok Wong Miss Hua Shen Mr Simon Yee Wong Mr Jing Wei Liu Mr Dong Zhe Su