3D Holographic Stereogram (3DHS)

3D Holographic Stereogram (3DHS)

 • 3D Holographic Stereogram (3DHS)
  ARD/104
  20120531 - 20121129
  1981

  Mr King Hung Chiu
  Dr Keh Chung Wang Mr Y K Li Dr Luhong Liang Mr Che Yuen Brian Lam Mr Tim Ka Lung Wong Mr Peng Luo Ms Xue Jiao Liu